Archiv Leden, 2021

Týdenní plán 18. – 22. 1.

Týdenní plán 18. – 22. 1.

Aj – Buňková – Kites – vazba There is/are, How many…? + odpověď

Inf: šifrování – dešifrování zprávy, nevýhody šifrování

Vysvědčení za první pololetí

Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021, tedy slovní hodnocení + hodnocení známkami, žáci  dostanou nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční výuku. Protože je ale třeba, aby se žáci se svým hodnocením seznámili už v den, kdy by jej měli obdržet, tedy 28. 1. 2021, pošlu vysvědčení  prostřednictvím aplikace Teams v chatu jako 2-3 fotografie (strana se známkami, 1-2 strany slovního hodnocení). 

Pololetí je poločasem školního roku, takže je vhodné zamyslet se nad tím, co se podařilo, v čem by bylo žádoucí pokračovat, a co by bylo dobře ve druhém poločase školního roku změnit.

Veronika Doležalová

 

 

 

Týdenní plán 11. – 15. 1.

Týdenní plán 11. – 15. 1.        Sebehodnocení budeme provádět formou online dotazníku, který Vám nahraju do Teamsu.

Aj – Buňková – animals, Colin in Computerland, revision of unit 4

Inf – Kódování a šifrování

 

Týdenní plán 4. – 8. 1.

Týdenní plán 4. – 8.1.

Aj Buňková – přídavná jména (starý – starší), Kde je/ Kde jsou…? (+ odpověď), zvířata 

Inf – návody pro práci v aplikaci Teams