Důležitá sdělení:

Vysvědčení za první pololetí

Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021, tedy slovní hodnocení + hodnocení známkami, žáci  dostanou nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční výuku. Protože je ale třeba, aby se žáci se svým hodnocením seznámili už v den, kdy by jej měli obdržet, tedy 28. 1. 2021, pošlu vysvědčení  prostřednictvím aplikace Teams v chatu jako 2-3 fotografie (strana se známkami, 1-2 strany slovního hodnocení). 

Pololetí je poločasem školního roku, takže je vhodné zamyslet se nad tím, co se podařilo, v čem by bylo žádoucí pokračovat, a co by bylo dobře ve druhém poločase školního roku změnit.

Veronika Doležalová

 

 

 

První školní týden 4. – 8. 1. 2021

Vážení rodiče a milé děti,

prosím o seznámení se s informacemi spojenými s organizací prvního školního týdne 4. – 8. 1. 2021.

Důležité informace

Ve třídě máme žáka, kterému vyšli pozitivní testy na Covid -19. Žádám Vás tímto o zvýšenou kontrolu příznaků spojených s onemocnění Covid-19 u vašich dětí.

Děkuji za spolupráci.

Změna provozu školní družiny

Provoz školní družiny od 7. 12. 2020

Dotazník pro rodiče

Dotazník pro rodiče

Provoz školy od 30. 11. 2020

Informace k provozu školy od 30.11. 2020:

https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/.

Rozvrh 4.C od 30.11.

 

Blíží se konec 1. čtvrtletí

Vzhledem k tomu, že se nezadržitelně blíží konec 1. čtvrtletí a s ním souvisí uzavření klasifikace, ráda bych Vám sdělila toto:

  • pokud budeme i nadále od 23.11. v distanční výuce, budou děti přezkušovány formou online rozhovorů a online testů,
  • online rozhovory by probíhaly od příštího týdne, vždy v úterý a ve čtvrtek, během samostatné práce žáků podle poslaného rozpisu.

Předem děkuji rodičům, babičkám, sourozencům….,že necháte děti pracovat samostatně.

Tripartitní schůzky

Třídní schůzky – změna – ZŠ EdenKaždoročně se v měsíci listopadu konají tripartitní schůzky, kdy se setkáváme ve třech: žák/žákyně-rodič-učitelka.

Letos Vám nabízím setkání on-line přes TeamsKdo by měl zájem, napište mi mail a domluvíme si termín.  Trvání schůzky cca 15 min.

 

Veronika Doležalová

 

Info – ředitelské volno

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021.

Děkujeme za pochopení.

Důležité informace k distanční výuce pro žáky a rodiče

Vážení rodiče a milé děti,

protože se, jak už jistě víte, 2. 11. do školy nevrátíme, budeme pokračovat v nastavené distanční výuce. Proto bych chtěla připomenout pravidla distanční výuky, na kterých jsme se společně s dětmi domluvili a která budou závazná po celou dobu této výuky.

Vše najdete v přiloženém dokumentu:

Důležité informace k distanční výuce

Veronika Doležalová