Důležitá sdělení:

Týden 10. – 14. 12. (plánované akce)

Jen připomínám:

 • 11.12. úterý – ráno bruslení (žáci si přinesou do školy M i ČJ – poslední vyuč. hod. místo TV) 
 • 11.12. úterý – odp. VÁNOČNÍ POSEZENÍ/DÍLNIČKY od 16:30 (konec kolem 18:00), děti si přinesou hrneček na čaj + cukroví na ochutná
 • 14.12. pátek – program v rámci prevence Já a my spolu ve světě (ve škole 8:55-10:45)

 

                       

Opravy v sešitech z ČJ (diktáty, školní – žlutý)

 • někteří žáci zapomínají dělat opravy
 • je to nutné!!!
 • chybně napsané slovo bude opraveno + v závorce tužkou zdůvodněno – proč to tak je
 • prosím o podpis rodičů

Plán učiva 14. týden (3. – 7. 12.)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova P, S (umět je vyjmenovat) + slova příbuzná (umět zdůvodnit!!!)
 • podstatná jména se skloňují, určujeme u nich tyto mluvnické kategorie:rod (životnost), číslo, pád – UMĚT!!!
 • slovesa se časují, svými tvary mohou vyjadřovat: osobu, číslo, čas – UMĚT!!!
 • předložky – píší se zvlášť
 • přídavná jména
 • PC – procvičování, opakování

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům
 • četba pověstí
 • četba z čítanky –  Plamínek svíček (Hana Pražáková z knihy Zvonky)
 • četba z čítanky – Pohádka o princezně a pávech (Jan Skácel z knihy Kdo pije potmě víno)

SLOH

 • psaní dopisu

učebnice ČJ – str. 41 – 44, 49, 50, 53

pracovní sešit ČJ – str. 30 – 32, 35, 36, 38 – pouze slovesa

 

MATEMATIKA

 • PC – procvičování probraného učiva
 • římské číslice
 • dělení jednomístných čísel (procvičování) + zaokrouhlování na stovky, desítky
 • opakování – dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení!!!)
 • slovní úlohy
 • zlomky (procvičování)
 • indické násobení
 • pavučiny
 • obvod a obsah trojúhelníků a čtyřúhelníků (ve čtvercové síti)
 • opakování – dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení!!!)
 • rovnice

učebnice M – str. 42

pracovní sešit M – str. 29

www.matika.in

http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/rimske_cislice1.htm

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • potravní vazby hub, rostlin a živočichů
 • druhy živých organizmů
 • pracovní list

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 17

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Slavníkovci a sv. Vojtěch
 • Oldřich a Božena, Břetislav a Jitka
 • Vratislav II. – první český král

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 17

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • měřítko mapy
 • pracovní list

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 18

Předvánoční burza – 20. 12.

 • ve čtvrtek 20. 12. (8:00 – 10:00)
 • s sebou pouze ŽK, penál, věci určené k prodeji na burze a drobné v peněžence

Vánoční posezení/dílničky – 11. 12.

 • v úterý 11. 12. od 16:30 (konec kolem 18:00)
 • děti si přinesou hrneček na čaj + cukroví na ochutnání

Bruslení do konce roku 2018

 • čtvrtek 29. 11.
 • úterý 11. 12.

Divadlo Gong – čtvrtek 6. 12.

 • divadelní představení Vánoční koleda od 9:00
 • sraz v šatně v 7:45
 • odchod ze školy v 7:55!!!
 • návrat kolem 11:3o
 • bude 5. vyučovací hodina
 • s sebou penál (kdo má půlenou hodinu ve čtvrtek), lítačku (nebo lístky MHD), svačinu + pití

World Floorball Championships 2018 – 4. 12. (v 10:00, O2 arena)

 • v úterý 4. 12.
 • sraz ráno ve třídě
 • odchod ze školy v 8:15
 • návrat kolem 12:30
 • s sebou lítačku (nebo lístky MHD), svačinu + pití

Lyžařský výcvik

 • naše třída bohužel nepojede, jelikož se na lyžařský výcvik přihlásilo ze školy moc žáků
 • snad příští rok

Plán učiva 13. týden (26. – 30. 11.)

ČESKÝ JAZYK

 • vyjmenovaná slova B, M + slova příbuzná (umět zdůvodnit!!!)
 • podstatná jména (pádové otázky!!!), slovesa, předložky (opakování ze 3.roč.)
 • písemné opakování – co už umíme

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům
 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba pověstí

SLOH

 • vyprávění ( v pravěku)

učebnice ČJ – str. 35 – 40

pracovní sešit ČJ – str. 28, 29

 

MATEMATIKA

 • dělení jednomístných čísel (procvičování) + zaokrouhlování na stovky, desítky
 • slovní úlohy
 • zlomky (procvičování)
 • stovková tabulka + šipky
 • indické násobení
 • pavučiny
 • obvod a obsah trojúhelníků a čtyřúhelníků (ve čtvercové síti)
 • opakování – dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení!!!)
 • rovnice

učebnice M – str. 38, 39

pracovní sešit M – str. 25, 26

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • živočichové – vlastnosti, dělení (obratlovci  a bezobratlí)

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 15, 16

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Vznik českého státu, rod Přemyslovců – knížata
 • Bořivoj
 • sv. Václav
 • pracovní list

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 16

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • mapy a plány
 • pracovní list

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 17

 

 • ODKAZY NA DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ:

http://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-3rocnik.html

https://www.matika.in/cs/

http://rysava.websnadno.cz/Zapisy-4rocnik.html

http://rysava.websnadno.cz/Ruzne-pro-ucitele-a-zaky.html

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • 5. lekce