Důležitá sdělení:

Vši ve škole

 • prosím o pravidelnou kontrolu vlasů

Plán učiva 12. týden (19. – 23. 11.)

ČESKÝ JAZYK

 • předpony VY-, VÝ-
 • shrnutí – stavba slova

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům – jen šikovní + hodní čtenáři
 • četba z čítanky –  Siss a Unn (Tarjei Vesaas z knihy Ledový zámek)
 • četba z čítanky – V čem chodí noc (Zdeněk Kriebel z knihy Za oknem laterna magika)

SLOH

 • mobil (popis – myšlenková mapa x ve větách)

učebnice ČJ – str. 34 – 35

pracovní sešit ČJ – str. 27 – 28

 

MATEMATIKA

 • dělení jednomístných čísel
 • rovinné útvary – rýsování ve čtvercové síti (rovnoramenný trojúhelník, mřížový bod, úhlopříčka)
 • obvod a obsah trojúhelníků a čtyřúhelníků (ve čtvercové síti)
 • rovnice
 • šipkové grafy
 • slovní úlohy

učebnice M – str. 34 – 37

pracovní sešit M – str. 22, 23, 24

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • rostliny (písemné opakování)
 • živočichové – pracovní list

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 15, 16

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz, naše nejstarší minulost v pověstech – písemné opakování
 • Velkomoravská říše – písemné opakování

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 15

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • ČR – demokratický stát

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 13 – 16

Čtenářský deník

Doporučený seznam knih: (4. tř.)

E. Štorch – Lovci mamutů, Osada havranů

V. Řezáč – Poplach v Kovářské uličce, Kluci, hurá za ním

J. Foglar – Záhada hlavolamu, Rychlé šípy, Hoši od bobří řeky

J. Adamsová – Příběh lvice Elsy

E. Bass – Klabzubova jedenáctka

K. V. Rais – Pověsti ze starých hradů

I. Olbracht – Biblické příběhy

E. Petiška – Golem a jiné pověsti a pohádky ze staré Prahy

A. Lingrenová – Děti z Bullerbynu, Pipi Dlouhá Punčocha

Michal Ende – Nekonečný příběh

Lewis Carroll – Letopisy Narnie : např.: Lev, čarodějnice a skříň, Princ Kaspien, Čarodějův synovec

R. Kipling – Kniha džunglí

Collodi – Pinokio

Exipery – Malý princ

 

Lyžařský výcvik

Předběžné info:

 • příští týden budeme vědět, zda bude pro naši třídu místo
 • termín 11. – 18. 1. 2019
 • Horský hotel Černá hora – Jánské Lázně
 • cena 3 400,-Kč

Plán učiva 11. týden (12. – 16. 11.)

ČESKÝ JAZYK

 • předpony OB-, V-
 • skupiny BĚ/BJE, VĚ/VJE
 • příprava na opakování
 • písemné čtvrtletní opakování

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům – jen šikovní + hodní čtenáři
 • četba z čítanky – O hrochovi, který se bál očkování (Miloš Macourek)

učebnice ČJ – str. 32 – 33

pracovní sešit ČJ – str. 26, 74 + 78/1

 

MATEMATIKA

 • zápis zlomku
 • čtverec (kolmé strany), kosočtverec, rovnoramenný trojúhelník
 • úhlopříčka
 • rýsování ve čtvercové síti podle šipek
 • rovnice – přepis do zvířátek a hadů
 • tangramy
 • slovní úlohy

učebnice M – str. 29 – 33

pracovní sešit M – str. 19, 21

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • dělení rostlin podle místa růstu a užitku (1. plané, 2. užitkové, 3. okrasné)
 • rostliny kvetoucí x nekvetoucí

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 14

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Velkomoravská říše – procvičování
 • pracovní listy – Velkomoravská říše, naše nejstarší minulost v pověstech

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 15

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • kraje a krajská města –  výpisky
 • pracovní listyprocvičování krajů

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 10 – 12

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • lekce – My town

UČ. str. 20 – 23, PS str. 20 – 23

DÚ z Út na Pá PS str. 20 cv. 2 a 3

Plán učiva 10. týden (5. – 9. 11.)

ČESKÝ JAZYK

 • předložky a předpony
 • předložka BEZ
 • předpony ROZ -, BEZ-, VZ-
 • písemné opakování – význam slov

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • básně  – Dětské chytačky (Carl Sandburg), Krtek (Emanuel Frynta) – rozbor

učebnice ČJ – str. 30 – 31

pracovní sešit ČJ – str. 25

 

MATEMATIKA

 • rovinné útvary
 • geometrie – rýsování úseček, jejich měření a porovnávání velikosti
 • geometrie – obvod a obsah trojúhelníků a čtyřúhelníků
 • rýsování ve čtvercové síti podle šipek
 • rovnice – přepis do zvířátek a hadů
 • šipkové grafy
 • slovní úlohy
 • gradované úlohy – rozbor čtvrtletního opakování, práce s chybou
 • čísla sudá a lichá

učebnice M – str. 28- 29

pracovní sešit M – str. 18, 20

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • list, květ, plod se semeny, typy plodů – výpisky
 • pracovní listy procvičování

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 12 – 13

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Velkomoravská říše
 • pracovní listy – Slované, Keltové

 

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 13 – 14

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • kraje a krajská města –  výpisky

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 8 – 9

 

ANGLICKÝ JAZYK

 • opakování prvních tří lekcí
 • slovní zásoba My town
 • místní předložky

UČ. str. 18 – 20, PS. str. 18 – 20

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/prepositions-place

Tripartitní schůzky listopad 2018

Odkaz na přihlašování:

 • https://doodle.com/poll/seurr9wz8iu5dd8g

Pokud Vám nebude vyhovovat žádný z termínů, prosím, kontaktujte mě.

Bruslení – listopad, prosinec

Půjdeme bruslit 5x

 • 8. 11. (čtvrtek)
 • 15. 11. (čtvrtek)
 • 22. 11. (čtvrtek)
 • 29. 11. (čtvrtek)
 • 11. 12. (pátek)

 

Plán učiva 9. týden (31. 10. – 2. 11.)

ČESKÝ JAZYK

 • předložky a předpony
 • předložky OD, NAD, POD, PŘED
 • předpony OD-, NAD-, POD-, PŘED-
 • písemné opakování – význam slov + co už umíme

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům – jen šikovní + hodní čtenáři
 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba z čítanky –  Opička (Ilse Klebergerová z knihy Copak naše babi!)
 • básně  – Podzimní chvíle (Jaroslav Seifert), Bílá deska (Václav Renč) – rozbor

SLOH

 • vyprávění – zážitky z podzimních prázdnin

učebnice ČJ – str. 28 – 29

pracovní sešit ČJ – str. 23 – 24

 

MATEMATIKA

 • geometrie – rýsování trojúhelníků, čtyřúhelníků ve čtvercové síti + měření
 • geometrie – obvod a obsah trojúhelníků a čtyřúhelníků
 • rovinné útvary
 • opakování – dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení!!!)
 • rovnice
 • šipkové grafy
 • slovní úlohy
 • písemné opakování – gradované úlohy

učebnice M – str. 27 – 29

pracovní sešit M – str. 17, 18

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • písemné opakování (příroda živá a neživá, ekosystém, houby, vlastnosti rostlin, dělení – výtrusné a semenné, dělení kvetoucích rostlin podle stonku uč. str. 6 – 11)
 • list
 • květ
 • plod se semeny
 • typy plodů

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 12 – 13

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • opakování + procvičování

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 4 – 12

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • opakování + procvičování

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 10 – 11

 

ODKAZY NA DOMÁCÍ PROCVIČOVÁNÍ:

http://rysava.websnadno.cz/

https://skolakov.eu/

https://www.matika.in/cs/

http://zsbcupice.cz/

Plán učiva 8. týden (22. – 25. 10.)

ČESKÝ JAZYK

 • stavba slova
 • kořen, předpona, příponová část
 • předložky a předpony

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)

učebnice ČJ – str. 26 – 27

pracovní sešit ČJ – str. 21 – 22

 

MATEMATIKA

 • rovnice
 • šipkové grafy
 • násobení a dělení
 • opakování – dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení !!!)
 • slovní úlohy
 • gradované úlohy

učebnice M – str. 23 – 26

pracovní sešit M – str. 14/10, str. 15/2,3,4, str. 16

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • opakování + procvičování

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 6 – 11

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakováníKeltové na našem území
 • Sámův kmenový svaz
 • Naše nejstarší minulost v pověstech

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 10 – 11

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • písemné opakováníČR, EU, sousedé – jazyk, kterým mluví, obyvatelé ČR + národnosti
 • kraje a krajská města

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 10 – 11