Třída:

Týdenní plán 14. – 18. 10.

Český jazyk:
– nauka o slově, délka hlásek, slova souznačná a protikladná
– uč. str. 18 – 19
– PS 16 – 17
délka hlásek
délka hlásek 2
sl. protikladná
sl. souznačná

Matematika:
– indické násobení, dělení se zbytkem
– uč. str. 16 – 18
– PS str. 8 – 10

PDVL dějepisná část (červená) – Opakování Pravěku na str. 7 (test v PO 21. 10.) + Keltové – uč. str. 8
PDVL přírodověda (zelená) – Dělení rostlin, výtrusné rostliny – uč. str. 7
PDVL zeměpisná část (modrá) – Kraje ČR – uč. str. 8 – 12

Regiony České republiky

V pátek 18. 10. – dílna psaní

Týdenní plán 7. – 11. 10.

Český jazyk:
– Procvičování vyjmenovaných slov a slovních druhů
– uč. str. 17
– PS str. 15

Matematika:
– obvod a obsah ve čtvercové síti, indické násobení, prostředí dědy Lesoně
– uč. str. 14 – 16
– PS str. 8 – 9

PDVL dějepisná část (červená) – Pravěk, uč. str. 6 – 7
PDVL přírodověda (zelená) – vlastnosti rostlin, uč. str. 9
PDVL zeměpisná část (modrá) – kraje ČR, uč. str. 7 + test (ČR v Evropě, EU, obyvatelstvo)

Týdenní plán 30. 9. – 4. 10.

Český jazyk:
– vyjmenovaná slova a slovní druhy
– uč. str. 15 . 17
– PS str. 14
VS
VS 2
slovní druhy

Matematika:
– násobilkové obdélníky, písemné násobení
– uč. str. 12 – 13
– PS str. 7

PDVL dějepisná část (červená)– pravěk – uč. str. 5
PDVL přírodověda (zelená) – houby – uč. str. 8
poznávačka hub
PDVL zeměpisná část (modrá) – členění území ČR str. 7

Týdenní plán 23. – 27. 9.

Český jazyk:
– opakování párových souhlásek a řad vyjmenovaných slov
– uč. str. 14 – 15
– PS str. 12 – 13
vyjmenovaná slova
vyjmenovaná slova 2

Matematika:
– opakování písemného sčítání a odčítání; +/- do 1000; nás./děl.
– uč. str. 10 – 11
– PS str. 7
+/- 1000

PDVL dějepisná část (červená) – procvičování století a tisíciletí, úvod do pravěku
PDVL zeměpisná část (modrá) – obyvatelé ČR – uč. str. 6
PDVL přírodověda (zelená) – ekosystém – uč. str. 7

Týdenní plán 16. – 20. 9.

Český jazyk:
– opakování psaní vlastních jmen a párové souhlásky
– uč. str. 10 – 13
– PS str. 7 – 11¨
párové souhlásky
vlastní jména

Matematika:
– opakování základních vztahů: +/-, ./:, sčítací trojúhelníky, krokování, slovní úlohy, písemné sčítání, odčítání
– uč. str. 8 – 9
– PS str. 8
násobení/dělení
písemné sčítání/odčítání

PDVL dějepisná část (červená) – století, tisíciletí, časová osa – uč. str. 4
PDVL přírodověda (zelená) – živá a neživá příroda – uč. str. 6 – 7
PDVL zeměpisná část (modrá) – ČR jako součást EU a obyvatelé – uč. str. 5 – 6

První spolupráce

Týdenní plán 3. – 7. 6.

Český jazyk:
– neohebné slovní druhy
– uč. str. 92 – 95
– PS str. 60 – 63
– VS v PS str. 52 – 53

Matematika:
– +/- 1000, dělení se zbytkem; krokování – pokyn čelem vzad (mínus před závorkou)
– uč. str. 91, 95
– PS str. 38 – 41

Prvouka:
– bezobratlí + dělení živočichů podle přijímané potravy
– uč. str. 60 – 61

Týdenní plán 27. – 31. 5.

Český jazyk:
– Opakování VS, slovní druhy – číslovky, slovesa
– uč. str. 90 – 91
– PS str. 57 – 59
číslovky
VS

Matematika:
– jehlan, kužel – uč. str. 84 – 85
– dělení se zbytkem – uč. str. 88
– PS str. 31 – 37
dělení se zbytkem

Prvouka:
– stavba těl živočichů
– uč. str. 58 – 59
stavba těl savců
stavba těl ptáků
stavba těl ryb
stavba těl obojživelníků

Týdenní plán 20. – 23. 5. (24. 5. ředitelské volno)

Český jazyk:
– opakování VS – PS str. 50
– slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, zájmena:
– uč. str. 89 – 90
– PS str. 56 – 57
VS
přídavná jména
slovní druhy
zájmena

Matematika:
– +/- 1000, Biland, schody:
– uč. str. 81 – 83
– PS str. 28 – 29
Matika Hejný

Prvouka:
– společné znaky živočichů
– uč. str. 56 – 57
společné znaky života živočichů

Týdenní plán 13. – 17. 5.

Český jazyk:
– opakování VS: PS str. 48 – 49
– slovní druhy + podstatná jména vlastní: uč. str. 85 – 87 + PS str. 55
VS
podstatná jména obecná a vlastní
slovní druhy

Matematika:
– geometrie: koule, kruh, kružnice, rýsování ve čtvercové síti
– uč. str. 78, 78/4, 80/4
– Biland, +/- 1000, násobení mimo obor násobilek:
– uč. str. 77 – 80
– PS str. 24 – 26
velké násobení

Prvouka:
– části těla kvetoucích rostlin
– uč. str. 50 – 53