Týdenní plány:

Týdenní plán 27. – 30. 1.

Český jazyk:

Matematika:

 • rovnice se dvěma neznámými, geometrie
 • uč. str. 48 – 51
 • PS str. 33 – 35
 • římské číslice
 •  

PDVL dějepisná část – test z Přemyslovských knížat, Přemyslovští králové – uč. str. 21 – 23

PDVL přírodověda – živočichové našich lesů 25 – 26

 

Týdenní plán 20. – 24. 1.

Český jazyk:

 • pád podstatných jmen; přídavná jména
 • uč. str. 64 – 65; 50
 • PS str. 43; 36

mluvnické kategorie podstatných jmen

slovní druhy

podstatná jména

přídavná jména

Matematika:

 • rovnice se dvěma neznámými, římské číslice
 • uč. str. 44 – 47
 • PS str. 31/9 + 40/10 

římské číslice

PDVL dějepisná část (červená) – opakování Přemyslovských knížat na test 27. 1. str. 20 + vznik českého království – uč. str. 21

PDVL přírodověda (zelená) – lesní patra – uč. str. 20 – 24

PDVL zeměpisná část (modrá) – povrch ČR – uč. str. 23 – 27

Týdenní plán 13. – 16. 1.

Český jazyk:
– VS po Z, podstatná jména
– uč. str. 46 – 47, 49
– PS str. 33 – 35, 42

Matematika:
– římské číslice
– uč. str. 42
– PS str. 29

PDVL dějepisná část: Život za vlády prvních Přemyslovců – uč. str. 18 – 19
PDVL přírodověda: Ekosystém les – rostlinné patra – uč. str. 20 – 24
PDVL zeměpisná část: Orientace v krajině – uč. str. 20 – 22

Týdenní plán 9. – 13. 12.

Český jazyk:
– procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M
– uč. str. 38 – 40
– PS str. 30
vyjmenovaná slova
vyjmenovaná slova 2
vyjmenovaná slova 3

Matematika:
– zlomky, dělení jednomístným číslem
– uč. str. 36 – 37
– PS str. 24 – 26
písemné dělení
zlomky
zlomky pexeso

PDVL dějepisná část (červená): opakování Velkomoravská říše str. 15 (test v po 16. 1.)+ úvod do Přemyslovců str. 16

PDVL přírodověda (zelená): obratlovci + bezobratlí – uč. str. 16
PDVL zeměpisná část (modrá): mapy, plány str. 17

Týdenní plán 2. – 6. 12.

Český jazyk:
– Opakování stavba slova, VS po B,psaní dopisu
– uč. str. 35, 37 – 38, 41
– PS str. 28 – 29
Dílna čtení ve čtvrtek!
stavba slova různá cvičení
VS po B chytáky

Matematika:
– zlomky
– uč. str. 32 – 33
– PS str. 21 – 23

PDVL dějepisná část (červená)– Velkomoravská říše – uč. str. 13 – 15
Velkomoravská říše
PDVL přírodověda (zelená) – dělení živočichů – uč. str. 15 – 16
Vaši – Naši obratlovci
PDVL zeměpisná část (modrá) – Státní symboly a státní svátky – uč. str. 15

Týdenní plán 25. – 29. 11.

Český jazyk:
– předpony a předložky ob-, v- , vy-, vý-
– uč. str. 33 – 35
– PS str. 26 – 28
předpona, kořen, přípona
bě/bje, vě/vje
slova příbuzná
stavba slova
nauka o slově
slovní druhy

Matematika:
– rýsování ve čtvercové síti
– uč. str. 28 – 31
– PS str. 18 – 20

PDVL dějepisná část (červená) – Velkomoravská říše – uč. str. 13 – 14
Velkomoravská říše
PDVL přírodověda (zelená) – vlastnosti živočichů – uč. str. 15
PDVL zeměpisná část (modrá) – demokratický stát, zákony – uč. str 13 – 14

DÍLNA ČTENÍ VE ČTVRTEK – VLASTNÍ KNIHA!

Týdenní plán 18. – 22. 11.

Český jazyk:
– předpony a předložky
– uč. str. 24 – 26
– PS str. 30 – 32
předpony a předložky

Matematika:
– rovnice a děda Lesoň, písemné odčítání; indické násobení
– uč. str. 22, 26
– PS str. 16

PDVL dějepisná část (červená) – staré české pověsti – uč. str. 11

PDVL přírodověda (zelená) – dělení rostlin podle místa růstu a užitku – uč. str. 14
PDVL zeměpisná část (modrá) – test Kraje ČR (poznávačka a krajská města + zajímavosti – stačí ze sešitu); Demokratický stát – uč. str. 13

Týdenní plán 11. – 14. 11.

Český jazyk:
– předložky a předpony
-uč. str. 28 – 29
– PS str. 23 – 24
stavba slova
předpony
kořen slova

Matematika:
– rovnice + šipkový graf, +/-, ./:
– uč. str. 22 – 23
– PS str. 12 – 17

PDVL dějepisná část (červená) – kupec Sámo – uč. str. 10
Praotec Čech
Sámova říše 2
PDVL přírodověda (zelená) – stavba těla semenných rostlin (plod se semeny) – uč. str. 13
PDVL zeměpisná část (modrá) – test z krajů ČR v pátek 22. 11.
pro doplnění učiva ze sešitu a učebnice ke krajům

Týdenní plán 4. – 8. 11.

Český jazyk:
– stavba slova
– uč. str. 26 – 27
– PS str. 20 – 22
předpona, kořen, přípona
kořen slova

Matematika:
– rovnice
– uč. str. 20 – 22
– PS str. 12 – 13

PDVL dějepisná část (červená) – Příchod Slovanů – uč. str. 9
Stěhování národů
PDVL přírodověda (zelená) – Stavba semenných rostlin (list a květ) – uč. str. 12
PDVL zeměpisná část (modrá) – Praha a Středočeský kraj – uč. str. 8
Kraje ČR
Kraje ČR poznávačka

Týdenní plán 14. – 18. 10.

Český jazyk:
– nauka o slově, délka hlásek, slova souznačná a protikladná
– uč. str. 18 – 19
– PS 16 – 17
délka hlásek
délka hlásek 2
sl. protikladná
sl. souznačná

Matematika:
– indické násobení, dělení se zbytkem
– uč. str. 16 – 18
– PS str. 8 – 10

PDVL dějepisná část (červená) – Opakování Pravěku na str. 7 (test v PO 21. 10.) + Keltové – uč. str. 8
PDVL přírodověda (zelená) – Dělení rostlin, výtrusné rostliny – uč. str. 7
PDVL zeměpisná část (modrá) – Kraje ČR – uč. str. 8 – 12

Regiony České republiky

V pátek 18. 10. – dílna psaní