Týdenní plány:

Týdenní plán 18. – 22. 1.

Týdenní plán 18. – 22. 1.

Aj – Buňková – Kites – vazba There is/are, How many…? + odpověď

Inf: šifrování – dešifrování zprávy, nevýhody šifrování

Týdenní plán 11. – 15. 1.

Týdenní plán 11. – 15. 1.        Sebehodnocení budeme provádět formou online dotazníku, který Vám nahraju do Teamsu.

Aj – Buňková – animals, Colin in Computerland, revision of unit 4

Inf – Kódování a šifrování

 

Týdenní plán 4. – 8. 1.

Týdenní plán 4. – 8.1.

Aj Buňková – přídavná jména (starý – starší), Kde je/ Kde jsou…? (+ odpověď), zvířata 

Inf – návody pro práci v aplikaci Teams

Týdenní plán 14. – 18. 12.

Týdenní plán + sebehodnocení 14.-18.12

Týdenní plá 30. 11. – 4. 12.

Týdenní plán + sebehodnocení 30.11. – 4.12.

Týdenní plán 23. – 27. 11.

Týdenní plán 23.- 27.11.

Aj – Buňková – Healthy eating

Aj – Svobodová – What do people have for dinner, lunch, breakfast? Our world, Are they monkeys?  Animals

Aj – Potůček – Food, eating, What is for breakfast? Máš rád?

Aj – Urbanová/Doležalová

Inf – základní způsoby komunikace v Teams – chat, videohovor, audiohovor a sdílení souborů

 

Týdenní plán 16. – 20. 11.

Týdenní plán 16. – 20. 11.

Aj – Buňková – Telling the time, Healthy eating (Čas, Jíme zdravě)

Aj – Svobodová – Fruit, vegetables, What is your favorite……?, What do people have for breakfast?, Colin in Computerland 

Aj – Potůček – Shopping for my mum.

Aj – Urbanová/Doležalová

Inf – sebehodnocení, práce s informací

Týdenní plány 9. – 13. 11.

Týdenní plán + sebehodnocení 9. – 13.11.

Aj – Buňková – sloveso mít rád (like), sloveso mít (have got), hodiny (half past, o´clock), jídlo a pití

Aj – Potůček – dokončení Unit 2, test a zahájení Nové Unit – jídlo, nakupování

Aj – Svobodová – Shopping, shopping list, Some, any, hodiny, You want…, You bring…

Aj – Urbanová/Doležalová

Inf – Digitální stopa

Vv, Tv, Hv – 9. -13.11.

Týdenní plán 2. – 6. 11.

Týdenní plán + sebehodnocení 2.- 6. 11.

AJ – Urbanová/Doležalová

Aj – Buňková – Opakování (čísla, přivlastňovací zájmena, rodina), nakupování (jídlo, sloveso mít rád)

Aj – Svobodová – Our world, numbers, shopping

Aj – Potůček – dokončení Unit 2, zpracování kapitoly Our World, procvičení látky a snad v pátek testík, který zahrneme do klasifikace čtvrtletí

Inf – počítačové viry a antiviry

4.C – Vv, Tv, Hv

 

Týdenní plán 19. – 23. 10.

Týdenní plán 19. – 23.10. + sebehodnocení

4.C – Vv, Tv, Hv

AJ – Urbanová/Doležalová

AJ Buňková Family, Colin in Computerland, Halloween (rodinakomiks Colin in Computerland, Halloween) 

AJ Svobodová – Our word, Numbers, Porovnávání věku – older, younger, My family

AJ Potůček – Se 4. třídou budeme příští týden brát – rodinu, čísla a věk.