Dotazník pro rodiče

Dotazník pro rodiče

Provoz školy od 30. 11. 2020

Informace k provozu školy od 30.11. 2020:

https://www.zseden.cz/2020/11/24/provoz-skoly-od-30-11-2020/.

Rozvrh 4.C od 30.11.

 

Blíží se konec 1. čtvrtletí

Vzhledem k tomu, že se nezadržitelně blíží konec 1. čtvrtletí a s ním souvisí uzavření klasifikace, ráda bych Vám sdělila toto:

  • pokud budeme i nadále od 23.11. v distanční výuce, budou děti přezkušovány formou online rozhovorů a online testů,
  • online rozhovory by probíhaly od příštího týdne, vždy v úterý a ve čtvrtek, během samostatné práce žáků podle poslaného rozpisu.

Předem děkuji rodičům, babičkám, sourozencům….,že necháte děti pracovat samostatně.

Tripartitní schůzky

Třídní schůzky – změna – ZŠ EdenKaždoročně se v měsíci listopadu konají tripartitní schůzky, kdy se setkáváme ve třech: žák/žákyně-rodič-učitelka.

Letos Vám nabízím setkání on-line přes TeamsKdo by měl zájem, napište mi mail a domluvíme si termín.  Trvání schůzky cca 15 min.

 

Veronika Doležalová

 

Info – ředitelské volno

Ředitelské volno, které bylo zejména z důvodu vzdělávání pedagogického sboru plánované na 13. a 16. 11. 2020, je přesunuto na 19. 2. 2021.

Děkujeme za pochopení.

Důležité informace k distanční výuce pro žáky a rodiče

Vážení rodiče a milé děti,

protože se, jak už jistě víte, 2. 11. do školy nevrátíme, budeme pokračovat v nastavené distanční výuce. Proto bych chtěla připomenout pravidla distanční výuky, na kterých jsme se společně s dětmi domluvili a která budou závazná po celou dobu této výuky.

Vše najdete v přiloženém dokumentu:

Důležité informace k distanční výuce

Veronika Doležalová

Projekt Zachraňme planetu

Vážení rodiče, milí žáci, 
v letošním školním roce proběhne celoškolní projekt s názvem Zachraňme planetu. Měl začít tento týden workshopem pro vybrané žáky z každé třídy. Vzhledem k okolnostem přesouváme workshop na neurčito. Nicméně to neznamená, že nezkusíme projekt začít realizovat. Proto bude druhou říjnovou aktivitou kampaň Obyčejného hrdinství, kterou pořádá sdružení EKOŠKOLA, ve kterém jsme také zapojeni. A to už je aktivita, kterou zvládneme všichni na dálku. Pomozte nám alespoň trochu zlepšit stav planety a staňte se Hrdinou z Edenu! Pro zapojení stačí vyplnit tento formulář.  
A abychom Vám pomohli se rozhodnout, má pro Vás ekotým dvě videa: Become an Eden Hero a scénky z natáčení. Zapojit se může každý, žák školy, rodič, kamarád,… Přidejte se k nám ještě dnes, začínáme v pondělí 19. 10. 2020! 
 
Za tým organizátorů projektu Zachraňme planetu a za Ekotým 
 
Tomáš Pinkr

Distanční výuka

Vážení rodiče,

od zítřka, tj. 14. 10. bude výuka probíhat distančním způsobem:

  • Výuka bude probíhat na portálu Office 365 v aplikaci Teams. 
  • Distanční výuka je tentokrát povinná, platí stejný způsob omlouvání jako při běžné školní docházce. Omluvenku pište e-mailem nebo smskou a po návratu do školy ji zkontroluji také v ŽK. Veškeré učivo bude třeba pravidelně doplňovat.
  • V dopise ŘŠ z 11. 9. jste byli vyzváni, abyste napsali v případě, že máte doma problém s technikou. Pokud jste v té době zapomněli nebo se změnila situace a pro vás nebude možné poskytnout dítěti technické zázemí pro výuku, napište zprávu p. zástupci Abrhámovi (abrham@zseden.cz), který s vámi projedná možnosti výpůjčky. Zkuste prosím dětem zajistit sluchátka s mikrofonem, aby ostatní nerušily zvuky z vaší domácnosti. 
  • Připojovat se budeme podle přiloženého rozvrhu, kde je zeleně vyznačená online výuka. Ostatní hodiny budou probíhat formou samostatné práce žáků. Samostatná práce bude žákům zadána ráno před první hodinou v Teamsech a vždy na konci jednotlivých hodin vypracovaný úkol podle zadání odevzdají vyučujícímu.
  • K výuce budeme potřebovat mazací tabulku, kdo ji nemá, prosím zakoupit co nejdříve.
  • První hodina bude zítra v 8.00.
  • Pokud byste měli jakékoliv dotazy, obracejte se na mě prostřednictvím mailu, Teamsů, případně Messengeru nebo FB skupiny.

ROZVRH DISTANČNÍ VÝUKY

Moc děkuji za spolupráci a těším se zítra ráno na viděnou.

Veronika Doležalová

Oslava – 60. výročí školy

Milí rodiče,

ve čtvrtek 1. 10. proběhne oslava 60. výročí školy. Pro děti je připraveno zábavné dopoledne plné různých aktivit vztahujících se k této oslavě. Tento den se tedy neučíme, děti s sebou do školy mají mít: penál, žákovskou knížku, svačinu, pití, vhodné sportovní oblečením podle předpovědi počasí, budeme celé dopoledne venku.                       

Program končí po 5. vyučovací hodině (12:35).

Připomínám, že následující den (pátek 2. 10.) je ředitelské volno.

 

Focení

Základní škola Mořkov

Focení tříd bude probíhat 22. 9.

Pokud bude chtít někdo objednat více než jednu třídní fotografii, napište mi.

(1 fotka – 40 Kč, platba z ŠOP)