Angličtina 1. – 5. 6.

skupina uč. Buňková: ctvrtaci od 1.6

skupina uč. Drahorádová: AJ 4ABC Drahorádová (5)

skupina uč. Kotápišová: AJ4 – 12. týden

skupina uč. Svobodová: AJ, 4. třída do 5.6

Informace pro rodiče dětí, které chodí do školy

Milí rodiče, 

prosím, aby si děti na další týden donesly svou knihu, abychom mohli každý den alespoň 10 minut číst.

 V úterý poslední hodinu míváme angličtinu. Součástí výuky jsou videa. Prosím, aby v tento den, pokud to bude možné, přinesly sluchátka, aby si to na Ipadech mohly samostatně pouštět.

V matematice budeme rýsovat kolmice a rovnoběžky. K jejich konstrukci je potřeba trojúhelník s ryskou. Prosím, aby ho děti od příštího dne nosily. 

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Hantáková

Vyhlášení Borce třídy

Děkuji všem dětem za účast v soutěži! Všech 9 dětí, které mi poslaly vyplněné listy s úkoly, bylo oceněných diplomem nebo pamětním listem, blokem a pastelkami. Čtyři nejlepší navíc dostali hru nebo knihu. Do konce roku nějak vymyslíme předání odměn dětem, které nejsou ve škole. 

Angličtina 25. – 29. 5.

skupina uč. Buňková: ctvrtaci od 25.5

skupina uč. Drahorádová:AJ 4ABC Drahorádová

skupina uč. Kotápišová: AJ4 – 11. týden

skupina uč. Svobodová: AJ, 4.trida do 29.5

Návrat do školy – důležité informace

Milí rodiče, 

zde je pár informací:

 • od pondělí bude škola otevřena od půl osmé a děti půjdou hned do naší třídy, kde už na ně budu čekat a budeme společně trávit čas až do 11: 45 (oběd) a poté je ve 12 hodin odvedu do šatny, odtud už samy odcházejí domů
 • v pondělí se děti nedostanou do skříněk, takže se nemusí přezouvat; to začne až od úterý a boty si budou nechávat před třídou
 • v úterý si děti přinesou tašku, aby si mohly vyklidit skřínku, do které se už do konce roku nedostanou
 • pokud dovolí počasí, budeme každý den trávit hodinku na zahradě nebo školních hřištích
 • stále se budeme učit podle týdenního plánu, stejně jako děti, které zůstávají doma
 • prosím, aby si děti v pondělí přinesly: ČJ (uč., PS, školní sešit), M (uč., PS, školní sešit, pravítko na rýsování, kružítko), PDVL červenou (uč., sešit), ŽK, tabulku a fólii, penál, svačinku, 2 roušky!!!
 • zbytek učebnic si donesou v dalších dnech
 • v případě absence mě, prosím, kontaktujte na email

Pokud nemají děti hotové všechno učivo, neplašte. Není potřeba, abyste to dodělávali během víkendu.

Informace od vedení školy

S pozdravem,

Hantáková

 

Týdenní plán 25. – 29. 5.

Milé děti,

zde je týdenní plán na další týden, na kterém budeme pracovat i ve škole. Ve škole budeme více procvičovat i na dalších listech nebo v učebnicích, ale pro Vás toto učivo zadávám jako DOBROVOLNÉ. Pokud budete cítit, že něco potřebujete procvičit více, můžete si to právě procvičit na těchto úkolech. 

Společně se uvidíme na online hodině ve středu od 12. 30. Vyzkoušíme tento čas, pokud by bylo potřeba to upravit, samozřejmě se zkusíme domluvit. Ale já bohužel dříve nemůžu a předpokládám, že později míváte kroužky. Stále platí, že mě můžete kdykoliv kontaktovat sami za sebe, pokud něčemu nebudete rozumět nebo si nebudete vědět rady. 

Český jazyk:

Zopakujte si skloňování podstatných jmen podle všech vzorů mužského rodu:

 • uč. str. 94/2 – přepište do sešitu bez závorek (nezapomeňte si u každého podstatného jména určit vzor a uvědomit si číslo, abyste doplnili správnou koncovku, pomozte si přehledem vzorů, které jste si přepisovali do sešitu)
 • PS str. 56 celá – pozor, je to opakování všech vzorů
 • pracovní list –  Vyjmenovaná slova
 • Dobrovolná práce – 

 

Matematika:

I tento týden si udělejte pracovní list rýsování. Tentokrát si zopakuj vzájemnou polohu přímek – různoběžky, rovnoběžky, kolmice. Podívejte se na video:

Dále procvičujte písemné počítání:

 

PDVL dějepisná část:

 • uč. str. 41 – přečtěte si rodu Habsburků (ne císař Rudolf II.)
 • vytvořte si zápis do sešitu s nadpisem: HABSBURKOVÉ a vypište si z učebnice 3 – 5 informací, které vám o tomto rodu připadají zajímavé (stručně, žádné dlouhé věty)
 • podívejte se na video:

 

PDVL přírodověda:

 • uč. str. 48 – 49 – přečtěte si kapitolu Živočichové na loukách a prohlédněte si obrázky
 • podívej se na prezentaci: prezentace Ekosystém louka na posledních stránkách jsou otázky, které si můžeš zkusit odpovědět

 

PDVL zeměpisná část:

 • vytvoříme si zápis – Nerostné suroviny v ČR:
  • ze str. 36 si opište zelený rámeček Členění nerostných surovin
  • nalepte si mapku (mapa nerosty) nebo si vypište jednotlivé nerostné suroviny ze str. 36 a místo, kde se těží (např. hnědé uhlí – Most, Sokolov)
  • také si zapište zpracování nerostných surovin ze str. 37 (např. hnědé uhlí – spálením vzniká elektrická energie; černé uhlí – vyrábí se z něj koks a z něj železo a ocel,…)

 

Mějte se hezky.

JH

Angličtina 18. – 22. 5.

skupina uč. Buňková: ctvrtaci od 18.5

skupina uč. Drahorádová: AJ 4ABC Drahorádová (4)

skupina uč. Kotápišová: AJ4 – 10. týden

skupina uč. Svobodová: AJ, 4.třída do 22.5

Týdenní plán 18. – 22. 5.

Dobrý den, děti, 

čas letí jak splašený a zde jsou úkoly na další týden. A i v tomto týdnu se uvidíme online – v úterý (M rýsování: 2. úkol z prac. listu) a ve čtvrtek (ČJ cv. 92/1 + PS) od 10 hod. 

Český jazyk:

V ČJ pokračujte v procvičování psaní koncovek u podstatných jmen. Podívejte se na vzory předseda a soudce, které jako jediné mají u mužského rodu v 1. pádě nějakou samohlásku. Skloňování podle nich není tak časté.

 • uč. str. 92 nahoře – přepište si skloňování podle vzoru předseda i soudce do sešitu a vyznačte koncovky
 • uč. str. 92 – 93 – přečtete si žluté rámečky
 • PS str. 55 celá ( ve cv. 4 nemusíte psát diktát, ale splňte všechny úkoly. Připomínám:
  • Slabikotvorné L a R jsou slabiky, které nemají samohlásky a, e, i, o u. Takže ve slově máma jsou dvě slabiky má-ma a nejenže tam není slabika s R, ale všude jsou samohlásky. Slovo kráva má dvě slabiky krá-va. Přestože první slabika krá obsahuje R, není slabikotvorná, protože jsou tam samohlásky a. 
  • Ale slovo vlk má jednu slabiku bez samohlásek a obsahuje L = je slabikotvorné. Slovo krk má jednu slabiku bez samohlásek a obsahuje R = je slabikotvorné. Slovo pršet má 2 slabiky pr-šet a první slabika je se slabikotvorným R.)
 • pracovní list na zopakování skloňování podle vzorů: skloňování 2

Dobrovolné procvičování na internetu: VS, skloňování podle ženského a středního rodu

 

Matematika:

I tento týden si zopakujte rýsování – tentokrát rýsování kružnic. Pečlivě čtěte zadání a plňte ho krok za krokem, nepřeskakujte! rýsování pracovní list

Pokud si někdo potřebuje zopakovat postup rýsování kružnice a její pojmy, zde jsou jednoduchá videa

Dále se podívej na šipkové grafy a počítej po směru šipek. Vstupní číslo je vlevo nahoře a výsledné vpravo dole:

 • PS str. 28/1
 • PS str. 30/9
 • PS str. 36/6 

Dobrovolné procvičování na internetu: Násobení velkých čísel, Nás./děl., +/- nad 10 000

 

PDVL dějepisná část:

V PDVL červené si zopakujte samostatně kapitolu 8. Do sešitu pište jednoduše odpovědi na otázky ze str. 40/ a). Otázky si nemusíte přepisovat, stačí jen psát odpovědi v pořadí, jak jsou v učebnici za sebou. Samozřejmě používejte učebnici a sešit, abyste našli odpovědi. Pokud něco nebudete vědět, tak to vynechejte. Prosím o zaslání odpovědí na email ke kontrole. 

 

PDVL přírodověda:

Čeká Vás nový ekosystém – LOUKA. 

 • uč. str. 44 – 45 si prohlédněte
 • uč. str. 46 – 47 si přečtěte

urči názvy rostlin

 

PDVL zeměpisná část:

Přečtěte si o těžbě a zpracování nerostných surovin:

 • uč. str. 37 – O některých nerostných surovinách jsme se bavili ve čtvrtek na online výuce, tak si to alespoň znovu připomenete. Zápis z této kapitoly uděláme další týden.

A ještě jedno hodně odborné video, které je spíše pro starší, ale třeba se někdo rád podívá:

 

PČ, VV, HV, TV:

Milé děti, tak se vám po 14 dnech opět ozývám a připravila jsem pro vás další zajímavé výchovy.

Z Pv a Vv si vytobíte koláž. Je to jednoduché. Budete potřebovat výstřižek z časopisu nebo novin, který nalepíte na čtvrtku a dokreslíte pozadí tak, aby vznikl hezký obrázek. Přikládám ukázky. 

Zacvičte si podle zaslané přílohy a zároveň si osvěžte angličtinu.

ANIMAL EXERCISES FOR KIDS 🦀 🐸 🐵 🐱 Great way to burn off energy and can be done indoors too 😉See them all here: https://www.hellowonderful.co/post/animal-exercises-for-kids/

Zveřejnil(a) hello, Wonderful dne Pátek 1. května 2020

Z Hv si zazpívejte píseň Epo epo.

 

Za týden už někteří z vás přijdou do školy, tak se na vás těším. Přineste ukázat své výtvory, které jste během domácí výuky vytvořily. 
 Vaše Dana Novotná. 

 

 

Mějte se hezky. 

JH

Vzkaz k úkolu z rýsování

Milé děti, 

děkuji Vám za úkoly z rýsování. Protože tam ale téměř každý měl nějakou chybu, chci tady ještě jednou sepsat, na co si musíte dávat pozor, protože jsou to úplné základy. 🙂

PŘÍMKA = je nekonečně dlouhá a rovná čára,

 • můžeme ji označit malým písmenem a nebo (jako ve cvičení 4.) může být pojmenovaná podle bodů, které na ní leží – přímka EF. Ale myslí se tím celá ta čára, ne jen to, co je mezi body EF. (To, co je mezi body EF je úsečka.)

POLOPŘÍMKA =  je to přímka, která je omezená z jedné strany bodem, kterému říkáme počáteční

 • druhý bod určuje jen směr té přímky, ale u toho bohu ta přímka nekončí! 
 • mnozí z Vás ve cvičení 5 tedy místo polopřímek označovali úsečky a to je špatně

Cvičení 3: Byli tam předrýsované přímky pojmenované malými písmeny. Na přímce cé jste měli označit 2 body:

 • kamkoliv umístit bod C a od něj odměřit pomocí pravítka vzdálenost druhého bodu D. 

Snad je to trochu srozumitelné a chci Vám poděkovat za to, že se snažíte. Nevadí, když chybujete, společně si to zatím alespoň touto formou vysvětlíme a v příštím roce se na to více a pravidelně zaměříme!

rysování vysvětlení pojmů s nákresem

S pozdravem,

JH

 

Přihláška k docházce dětí od 25. 5.

Vážení rodiče,

níže naleznete přihlášku k docházce dětí  do školy od 25. 5. 2020. Prosíme vás, abyste zvážili nejen riziko, ale i podmínky docházky, o kterých se v přihlášce dočtete.  Děti se těší na takový provoz školy, jaký do 11. 3. 2020 zažívaly – s četnými sociálními kontakty, s volností pohybu po škole, se zajímavým programem – ale provoz školy od 25. 5. 2020 bude výrazně odlišný.

přihláška první stupeň