Plán učiva 7. týden (15. – 19. 10.)

ČESKÝ JAZYK

 • nauka o slově – shrnutí
 • OPAKOVÁNÍ (kontrolní) – vlastní jména, párové souhlásky, I/Í, Y/Ý po měkkých a tvrdých slabikách, U/Ú/Ů, slova souznačná a protikladná, jednoznačná a mnohoznačná, spisovná a nespisovná, citově zabarvená (diktáty, přepisy, opisy, doplňovačky)

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům – jen šikovní + hodní čtenáři
 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)

SLOH

 • vyprávění podle obrázkové osnovy

učebnice ČJ – str. 24 – 25

pracovní sešit ČJ – str. 19, 20

 

MATEMATIKA

 • dělení se zbytkem (nutnost znát dobře malou násobilku a dělení !!!)
 • rovnice
 • šipkové grafy
 • slovní úlohy
 • gradované úlohy

učebnice M – str. 21 – 22

pracovní sešit M – str. 12 – 13, 14/9

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • dělení rostlin – výtrusné (mechy, plavuně, přesličky, kapradiny), semenné (kořen, stonek, list, květ a plod)
 • kořen, stonek – dělení kvetoucích rostlin podle stonku – byliny a dřeviny (stromy a keře)

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 10, 11

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakováníPravěk
 • příchod Slovanů

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 9

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • kraje a krajská města

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 10

 

ANGLICKÝ JAZYK

Uč. str. 12 a 13,
PS. str. 11 – 13
Slovní zásoba: house (dům), furniture (nábytek).
Gramatika: Vazby There is/There are (ozn. věta, otázka, zápor). Porozumění krátkému textu o domě, bytě.
DÚ z Út 16. 10. na Pá 19. 10. PS. str. 11/6.

„Celé Česko čte dětem“

 

 • výzva pro dobrovolníky z řad rodičů
 • šikovní čtenáři 4. + 5. tříd budou chodit každý pátek 4. vyuč. hodinu číst dětem do MŠ + prvňáčkům
 • koordinátorka Mgr. Zuzana Cháberová
 • chaberova@zseden.cz

 

Plán učiva 6. týden (8. – 12. 10.)

ČESKÝ JAZYK

 • slova jednoznačná a mnohoznačná
 • slova spisovná a nespisovná
 • slova citově zabarvená (lichotivá, hanlivá, nadávky)
 • slovní druhy
 • slova souznačná, protikladná

 

ČTENÍ

 • čteme dětem z MŠ + prvňáčkům – jen šikovní + hodní čtenáři
 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba z čítanky – Marie – Hedvika (René Goscinny) z knihy Mikulášovy patálie
 • báseň – Velryba (Josef Kainar) – rozbor

SLOH

 • bohatost vyjadřování

učebnice ČJ – str. 20 – 23

pracovní sešit ČJ – str. 14, 15, 18

učebnice ČT – str. 19 – 22, 14

MATEMATIKA

 • rovnice
 • šipkové grafy
 • slovní úlohy z kontrolního opakování (společná rozbor a diskuze)
 • zvířátka dědy Lesoně – opakování
 • písemné odčítání – opakování
 • indické násobení – opakování
 • příklady typu 3.17 (ve dvojicích házení kostkami)

učebnice M – str. 16 – 21

pracovní sešit M – str. 10 – 12

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • živé organizmy – 2. rostliny (vlastnosti rostlin, dělení)

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 9, 10 

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Keltové na našem území

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 8

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • písemné opakování – vycházka Prahou – Staré Město
 • kraje a krajská města

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 8, 9

 

VSTUPENKY – 100 let naší republiky 25.10. – čtvrtek od 16:00

 • poslední možnost zakoupit si vstupenky na odpolední vystoupení pro rodiče a přátele školy je již zítra 11.10. (ve vrátnici školy)
 • zítra jdeme také bruslit

Bruslení – 4. 10., ředitelské volno – 5. 10.

 • jen připomínám
 • ráno před odchodem na bruslení si napíšeme diktát, možnost připravit se – učeb. ČJ 15/6

Plán učiva 5. týden (1. – 4. 10.)

ČESKÝ JAZYK

 • slovní druhy
 • zvuková a psaná podoba slov
 • slova souznačná, protikladná
 • kořen slova – určování části předponové a příponové
 • rozlišování předpony a předložky
 • vyjmenovaná slova a slova příbuzná

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)
 • četba z čítanky – Kudrny a copy (Erich Kastner) z knihy Luisa a Lotka
 • báseň – Vosy a čmelák (Jindřich Hilčr) – rozbor

SLOH

 • procházka Prahou – Staré Město – co mě zaujalo (písemně)

učebnice ČJ – str. 15 – 19

pracovní sešit ČJ – str. 13 – 17

učebnice ČT – str. 9 – 13, 8

 

MATEMATIKA

 • slovní úlohy z kontrolního opakování (společný rozbor a diskuze)
 • zvířátka dědy Lesoně – opakování
 • písemné odčítání – opakování
 • indické násobení – opakování
 • příklady typu 3.17 (ve dvojicích házení kostkami)

učebnice M – str. 15

pracovní sešit M – str. 8 – 9

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • živé organizmy – 1. houby

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 8

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • Pravěk – dělení na dobu kamennou (starší a mladší), dobu bronzovou a dobu železnou

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 5, 6, 7

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • písemné opakování – vycházka Prahou – Staré Město
 • členění území ČR, kraje a krajská města

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 7, 8

 

ANGLICKÝ JAZYK

AJ – v pátek 28.9. + 2.10. odpadla

Středa 3.10. Minitest 1(can, can’t, sports)

 • Opakování my house, there is, there are

Uč str. 10 – odpovědi na otázky
there is/there are
PS str. 10
DÚ – prac.seš. str. 10 cv. 3 do úterý 9.10.

Procházka Prahou – Staré Město

 • v úterý 2. 10.
 • sraz v 7:50 v šatně (odcházíme v 7:55!!!)
 • procházka začíná v 7:45 u Prašné brány
 • s sebou ŽK, penál, open card nebo 2 lístky MHD, svačinu a pití
 • návrat kolem 12:00 ( ještě stihneme probrat správné výsledky matematické soutěže Cvrček – proto penál)

Plán učiva 4. týden (17. – 21. 9.)

ČESKÝ JAZYK

 • kořen slova – určování části předponové a příponové
 • rozlišování předpony a předložky
 • obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, Z (umět vyjmenovat řady!!!)
 • slova příbuzná
 • práce s chybou, nácvik postupu oprav

ČTENÍ

 • četba na pokračování – Detektiv Kalle má podezření (Astrid Lindgrenová)

SLOH

 • vyprávění o vycházce na Pražský hradě a o výstavě Stráž na Hradě pražském

učebnice ČJ – str. 14

pracovní sešit ČJ – str. 12

MATEMATIKA

 • autobus (muži/ženy) – opakování
 • matematická soutěž CVRČEK – logické úlohy z M
 • GRADOVANÉ ÚLOHY(kontrolní opakování učiva 3. roč. – parkety, součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky + součet středových čísel, písemné sčítání, obvod a obsah ve čtvercové síti, slovní úlohy)

učebnice M – str. 12, 13, 14

pracovní sešit M – str. 7

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

 • písemné opakování učiva 3. ročníku
 • 1. příroda živá a neživá
 • ekosystém

učebnice ČLOVĚK A JEHO SVĚT – str. 7

 

VLASTIVĚDA – HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN

 • písemné opakování – čas, časová přímka, století, tisíciletí, měsíce – počty dní
 • Pravěk

učebnice HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN – str. 5, 6

 

VLASTIVĚDA – POZNÁVÁME NAŠI VLAST

 • písemné opakování – vycházka na Pražský hrad a návštěva výstavy Stráž na Hradě pražském
 • ČR

učebnice POZNÁVÁME NAŠI VLAST – str. 7

 

ANGLICKÝ JAZYK

Téma:

 • What´s in the house.

Uč. str. 9 – 10
PS str. 8 – 9

Předložky In, on, under
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/prepositions-place

There is, there are – oznamovací věty, otázka, zápor
https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28

Slovní zásoba:
místnosti v domě, nábytek
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/rooms
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/furniture

ARCHEO DEN – “Republika je tu chvíli – lidé už tu dávno žili!”

 • fotografie z akce na stránkách ZŠ Eden

Stráž na Hradě pražském – výstava

 • úterý 25. 9., rezervace na 10:00
 • odchod ze školy po 1. vyuč. hodině
 • návrat do školy ve 12:35
 • s sebou na 1. vyuč. hodinu ŽK + penál, dále svačinu + pití, lítačku nebo 2 lístky MHD
 • Výstava z projektu „Založeno 1918“ ke 100. výročí vzniku ČSR
 • Tereziánské křídlo Starého královského paláce
 • vstup zdarma
 • Výstava připomene, že se vznikem Československé republiky je neodmyslitelně spojeno i založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky fotografií a řady trojrozměrných exponátů se návštěvníci budou mít možnost seznámit s celou její staletou historií.
 • Nikoliv náhodou byla tato výstava zahájena v době konání XVI. všesokolského sletu. Právě sokolové totiž vytvořili v říjnu 1918 první jednotku Hradní stráže.