Informace k vysvědčení

Výsledek obrázku pro vysvědčení kreslené | Kreslení, Obrázky

Informace k vysvědčení

 

 

 

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, obvykle vám na sklonku školního roku nabízíme možnost vyjádřit se k práci naší školy prostřednictvím dotazníku, ale vzhledem k tomu, že  letošní školní rok byl od 11. 3. 2020 velmi zvláštní –  koronavirový, prosíme vás tentokrát jen o odpověď na jedinou otázku: Jak hodnotíte práci naší školy ve školním roce 2019/2020?  Chcete-li na otázku odpovědět, posílejte odpovědi na churackova@zseden.cz nebo své písemné vyjádření vložte do poštovní schránky na budově školy, a to do konce června 2020. Předem děkujeme za vaše názory a postřehy.

S pozdravem

Jana Churáčková, ředitelka školy

Anglický jazyk 8. – 12. 6.

Medardova kápě - 40 dní kape | Vysočina

AJ – Mgr. Buňková

AJ – Mgr. Svobodová

AJ – Mgr. Šimšová

AJ – Mgr. Kotápišová

Zpřístupnění šatních skříněk

Pro žáky, kteří si zatím nemohli vyzvednout věci z šatních skříněk, budou šatní skříňky zpřístupněny v pátky 12. a 19. 6. 2020 vždy od 8 do 12 hod. Z hygienických důvodů není možné ponechávat věci ve skříňkách až do září. Skříňky nechte otevřené (zámky si odneste domů), budou dezinfikovány. 

Anglický jazyk 1. – 5. 6.

Aj – Mgr. Buňková

Aj – Mgr. Svobodová

Aj – Mgr. Šimšová

Aj – Mgr. Kotápišová

 

 

 

Anglický jazyk 25. – 29. 5.

Galerie APIONA

Aj Mgr. Buňková

Aj Mgr. Svobodová

Aj Mgr. Šimšová

Aj Mgr. Kotápišová

 

 

 

Provoz školy od 25.5. do konce školního roku

  • škola bude otevřená od 7,30 hod
  • do budovy se vstupuje vchodem do šaten, vrátnicí
  • první den  přijdete rovnou do naší třídy v botách, nebudeme se ještě přezouvat
  • šatní skříňky budou zahrazené páskou s nápisem VSTUP ZAKÁZÁN
  • děti budou mít roušku a náhradní na výměnu
  • v úterý si prosím přineste velkou igelitovou tašku na vyklizení šatní skříňky a odnesení věcí
  • od druhého dne se již přezouváme, boty si budeme nechávat u lavičky na chodbě u naší třídy 
  • děti si vezmou do školy penál, ŽK, učivo podle týdenního plánu + pomůcky na anglický jazyk, svačinu, čip na oběd

Doporučuji, aby děti měly každý den pohodlné oblečení a sportovní obuv, budeme každý den chodit ven.

 

Družina v době prázdnin + přihláška

Vážení rodiče žáků 1. – 3. tříd, pokud se rozhodnete využít nabídku školní družiny v červenci 2020

  • od 29. 6. do 10. 7. v naší škole
  • od 13. 7. do 24. 7. 2020 v ZŠ Brigádníků

vyplňte tuto přihlášku, podepište ji, naskenujte, a do konce května odešlete na adresu v přihlášce uvedenou.

Školní družina bude v červenci fungovat obdobným způsobem jako 15 členné školní skupiny.

přihláška-prázdniny

Anglický jazyk 18. – 22. 5.

KVĚTEN – ZS-Sestajovice

Aj – Mgr. Buňková

Aj – Mgr. Svobodová

Aj – Mgr. Šimšová

Aj – Mgr. Kotápišová

 

 

Přihláška k docházce do školy od 25. 5.

Vážení rodiče, níže naleznete přihlášku k docházce dětí  do školy od 25. 5. 2020.

Prosíme vás, abyste zvážili nejen riziko, ale i podmínky docházky, o kterých se v přihlášce dočtete. Děti se těší na takový provoz školy, jaký do 11. 3. 2020 zažívaly – s četnými sociálními kontakty, s volností pohybu po škole, se zajímavým programem – ale provoz školy od 25. 5. 2020 bude výrazně odlišný.         

přihláška první stupeň